Thông tin chi tiết cho học viên tham gia khóa học lập trình website-

Điều kiện tham gia khóa học:

- Đã học, biết ngôn ngữ frontend: html, javascript

- Học viên đã biết php cơ bản

- Phí của khóa chọ là 200k/ 15 buổi.

Nội dung khóa học:

- Học mô hình MVC trong laravel framework

- Thiết kế và làm website cơ bản từ laravel.

- Xây dựng CMS riêng của bản thân.

.

200k/ 15 buổi học lập trình MVC cơ bản

.

Đào tạo miễn phí

.

Những khóa học bổ ích và hoàn toàn miễn phí tại MrH

Thông tin: 200k/ 15 buổi học lập trình MVC cơ bản
Tư liệu: Đào tạo miễn phí