Học lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao với khóa học gần như miễn phí.

Yêu cầu học viên: Có đam mê học hỏi và muốn học lập trình

Nội dung khóa học:

- Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ PHP

- Học cơ sở dữ liệu MySQL

- Lập trình website với PHP, MySQL.

Thời gian học: 2 buổi/ Tuần

Người giảng dạy: Ngô Văn Hoàng (Mr H)

.

200k/ 16 buổi lập trình

.

Đào tạo miễn phí

.

Những khóa học bổ ích và hoàn toàn miễn phí tại MrH

Thông tin: 200k/ 16 buổi lập trình
Tư liệu: Đào tạo miễn phí