Công nghệ 4.0 trong Digital marketting

FRONTEND - Giao diện chuẩn UI & UX

Kỹ năng hiện Mr. H đang sử dụng và vẫn tiếp tục nâng cao kỹ năng của một developer & marketer

BACKEND - SERVER

Xử lý dữ liệu lớn, bigData, với hàng triệu lượt truy cập cùng lúc, phát triển nền tảng server cho nhiều hệ thống với công nghệ 4.0

CÔNG NGHỆ 4.0 KHÁC

Áp dụng công nghệ mới nhất vào sản phẩm của bản thân cũng như cho các doanh nghiệp là niềm vui của Mr. H

Doanh nghiệp liên kết

Hệ thống doanh nghiệp đang liên kết và phát triển cùng Mr. H, Bước đầu của thành công là có nền tảng công nghệ vững chắc.