Cách vượt ngưỡng ngân sách ngày 230k nhanh chóng

  • May, 13 2022
  • Hoàng Ngô Văn
  • 119
Marketing

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Tài khoản quảng cáo cá nhân bị limit 230k, hoặc 580k

  • Với tài khoản quảng cáo cá nhân này bạn cần phải lên trước 1 camp mồi và phải thanh toán quảng cáo với Facebook rồi thì mới làm được bước sau
  • Tài khoản quảng cáo này nên dùng loại via đã xác minh danh tính rồi thì sẽ tốt hơn cho việc quảng cáo. Vì khi đã đụng đến quảng cáo thì kiểu gì Facebook cũng sẽ bắt xác minh danh tính
  • Tài khoản quảng cáo này sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ. Nếu sử dụng phương thức thanh toán trả trước ( MoMo) thì sẽ không dùng được

Tài khoản quảng cáo kinh doanh (BM)

Trình quản lý kinh doanh này chỉ cần không bị vô hiệu hóa là được. Có thể là BM50, BM350, BM thử nghiệm,…

 

Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm tài khoản cá nhân bị limit vào BM

Các bạn vào trong cài đặt trình quản lý kinh doanh, chọn mục tài khoản quảng cáo , ấn thêm, chọn thêm tài khoản quảng cáo

Nhập ID tài khoản quảng cáo cá nhân bị limit, sau đó ấn thêm tài khoản quảng cáo

Bước 2: đăng nhập tài khoản bị limit chấp nhận vào BM

Vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo và ấn phê duyệt

Yêu cầu là tài khoản đã lập hóa đơn và thanh toán bằng thẻ

Sau đó tài khoản sẽ được thêm vào trong BM

Bước 3: Sử dụng tài khoản nolimit mới được tạo ra

Sau khi tài khoản cá nhân bị limit thêm vào trong BM thì Facebook sẽ tự động tạo thêm cho via đó 1 tài khoản khác , tài khoản đó sẽ là tài khoản nolimit

Tài khoản này sau khi add thẻ thì sẽ có tỷ lệ khoảng 10% vẫn sẽ bị limit khi chạy nhưng thường ngưỡng của tài khoản mới này sẽ không phải là 230k

 mrh.com.vn
Hoàng Ngô Văn