Mr H
Sự kiện diễn ra trong năm 2020 và tặng thưởng vào 31/12/2020
Liên hệ admin web mrh.com.vn hoặc zalo: 0862613345

Sự kiện web blog của MrH với giải thưởng 1 triệu tiền mặt cho các thành viên quả website.

Nội dung sự kiện:

  • Bất cứ thành viên nào đều có quyền tham gia và đăng mài viết miễn phí trên mrh.com.vn
  • Thời gian bắt đầu kể từ tháng 1/2019 và kết thúc tháng 12/2020
  • Giải thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt cho thành viên đạt đủ yê cầu

Yêu cầu tham gia:

Yêu cầu nhận giải:

Hình thức đăng kí tham gia sự kiện:

 

 

Nội dung đang cập nhật