Google Ads, trước đây gọi là Google AdWords, là nền tảng quảng cáo trực tuyến do Google cung cấp, cho phép doanh nghiệp hiển thị quảng cáo của họ trên các trang kết quả tìm kiếm của Google (SERP), các trang web đối tác và các nền tảng khác như YouTube.

Dưới đây là một số tài liệu hữu ích cho người mới bắt đầu sử dụng Google Ads:

1. Trang web Google Ads:

2. Blog Google Ads:

3. Khóa học Google Ads:

4. Sách và tài liệu về Google Ads:

  • Google Ads: The Complete Handbook for Beginners by Marketergy
  • Google Ads for Dummies by John Chow
  • The Art of Online Advertising by Eric Seufert

5. Cộng đồng Google Ads:

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các nguồn tài liệu tiếng Việt về Google Ads như:

Chúc bạn thành công với Google Ads!

Lưu ý:

  • Google Ads cung cấp nhiều loại quảng cáo khác nhau, bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo video và quảng cáo mua sắm.
  • Bạn có thể sử dụng Google Ads để quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn cung cấp.
  • Google Ads là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải sử dụng nó một cách hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Ads: